Regulament extragere premiu She`s Mercedes

Cuprins:

 1. Organizatorul
 2. Perioada și aria de desfășurare a tombolei
 3. Dreptul de participare
 4. Mecanismul de extragere a câștigătorului
 5. Premiile tombolei
 6. Răspunderea organizatorului
 7. Condifențialitatea datelor
 8. Forța majoră
 9. Litigii și fraude
 10. Politica privind protecția datelor cu caracter personal
 11. Date de contact

Secțiunea 1: Organizatorul

 • Organizatorul tombolei denumită ,,She`s Mercedes este SC Auto Schunn SRL împreună cu partenerii evenimentului: , denumită în continuare ,,organizatorul”, cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr. 247, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/, Cod Unic de Înregistrare RO6336590, telefon:
 • Extragerea pentru premii se va derula conform prevederii prezentului regulament oficial, fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfășurării campaniei, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare la data publicării pe site a actelor adiționale ce conțin aceste modificări.

Secțiunea 2: Perioada și aria de desfășurare a tombolei

2.1. Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Centrele autorizate Auto Schunn în care se desfășoară tombola sunt: Auto Schunn Arad.

2.3. Perioada de desfășurare a tombolei este 08.03.2024. După data încheierii tombolei, organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație cu privire la orice circumstanțe care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

Secțiunea 3: Dreptul de participare

3.1. Nu sunt eligibili pentru participare la tombolă angajații SC Auto Schunn SRL sau a partnerilor menționați în regulament și nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copil, părinți, frați/surori, soț/soție).

3.2. La tombola pot participa toate persoanele participante la evenimentul She„s Mercedes, care au domiciliul stabil pe teritoriul României, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii tombolei. Participantul trebuie să fie posesor al unei adrese de e-mail valide în vederea notificării ulterioare în caz de câștig.

3.3. Participarea la tombolă implică și cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului regulament.

3.4. La tombola participă persoanele care vor participa la evenimentul desfășurat de compania Auto Schunn Arad în data de 08.03.2024.

Secțiunea 4: Mecanismul de extragere a câștigătorului

4.1. Extragerea se face online, la sediul Auto Schunn Arad.

4.2. Taloanele de înscriere la tombolă sunt gratuite, nu se comercializează și nu se pot înstrăina către terți.

4.3. Fiecare talon de înscriere conține datele personale a fiecărui înscris, semnătura acestuia, si notificarea privind declarația de consimțământ pentru marketing direct și informarea cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

4.4. Condițiile de participare la tombolă:

 • participanții sunt cei care participa la evenimentul She`s Mercedes.
 • fiecare formular de înscriere completat reprezintă o șansă de câștig.

4.5. Pentru a valida participarea în cadrul tombolei, participanții trebuie să:

 • completeze în mod corect și complet formularul de înscriere cu datele de identificare solicitate: nume, prenume, email, telefon, adresa de mail, semnătură și obligatoriu să fie de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizarea datelor ce au caracter personal se face în conformitate cu Politica de Confidențialitate a companiei SC Auto Schunn SRL și partenerilor terți și în vederea selectării și informării asupra premiilor câștigate. Adresa de e-mail furnizată se va putea utiliza în trimiterea de newslettere ce au caracter comercial (marketing și comercializarea produselor) conform mențiunilor specificate în cadrul acordului exprimat în formularul de înscriere.

4.6. Se va organiza o singură extragere, aferentă zilei de 08.03.2024. Extragerea va avea loc online până în data de 09.03.2024, pe pagina oficială Auto Schunn.

4.7. Modalitatea de selectarea a câștigătorului tombolei:

 • Pentru selectarea celor câștigători se va folosi soluția de extragere a participanților prezentă pe site-ul www.random.org.
 • Extragerea se va face cu video live, pe pagina de facebook a organizatorului Auto Schunn, în prezența unui reprezentant Auto Schunn.
 • Numele câștigătorilor care au câștigat premiile vor fi publicate pe pagina de facebook a organizatolui.
 • Modalitatea de intrare în posesie a premiilor va fi comunicată telefonic și premiul va fi înmânat câștigătorilor pe bază de proces verbal, de către un reprezentant al Auto Schunn.
 • Premiul nu poate fi preschimbat în valoarea lui în bani sau înstrăinat către terțe persoane.

Secțiunea 5: Premiile tombolei

5.1. Premiile atribuite în cadrul tombolei constau în:

 • Optica Veszi – o pereche de ochelari de soare Prada
 • Bella’s sweetes & flowers – o cutie dulce
 • Brush MG- o poseta la alegere din cele prezente la eveniment
 • Flurry bratari – bratara cu pandantiv aur
 • Radent- Un voucher cu o albire dentara, consult și igienizare profesionala, in valoare totala de 1800 lei
 • Momirov – set cosmetice
 • Leparfumerie – parfum La Vie Belle
 • Sun Wave Pharma – pachet Imunice + Rinosun
 • Cupio – 3 premii plasute
 • Floraria crisan – buchet de flori
 • Essence du fragrance – parfumuri in valoare de 500 lei
 • Rochii de închiriat Arad – un voucher cu o închiriere de rochița gratuita

Secțiunea 6: Răspunderea organizatorului

6.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează organizatorul de orice răspundere;

6.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite sau cauzate de către câștigător în legătură cu premiul câștigat.

Secțiunea 7: Confidențialitatea datelor

7.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legea 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile communicate în prezentul regulament, participanții înscriși la extragerea premiului și câștigătorul premiului sunt de acord cu prevederile regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a organizatorului și a partenerilor, personae terțe, în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului de promoție.

7.3. Organizatorul, împreună cu terți garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ai tuturor participanților. La cererea expresă a participanților, organizatoul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul oficial nr. 790/ 12 septembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, la adresa str. Calea Radnei, nr. 247, Arad, în attn. Departamentului de Marketing.

7.4. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii vor fi dezvăluite către terți, partenerii acestui eveniment. Numele câștigătorului și a premiului câștigat în cadrul campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informații suplimentare, precum și regulamentul oficial al Tombolei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor participanților, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa [email protected]. sau printr-o solicitare scrisă la sediul Auto Schunn din Str. Calea Radnei, nr. 247, Arad. Regulamentul Oficial al Tombolei va fi, de asemenea, disponibil în forma scrisă la locurile de desfășurare ale tombolei din Arad.

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate: https://www.auto-schunn.ro/politica-confidentialitate/ și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate. Adresa de mail se va putea utiliza în trimiterea de newslettere ce au caracter comercial (marketing și comercializarea produselor și serviciilor Auto Schunn) conform mențiunii specifice din cadrul acordului exprimat în formularul de înregistrare.

Secțiunea 8: Forța majoră

8.1. Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

8.2. Dacă o situatie de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea tombolei, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la tombolă existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Secțiunea 9: Litigii și fraude

9.1. În cazul unor litigii apărute între organizator și participantii la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, din raza sediului organizatorului.

9.2. Eventualele reclamații legate de derularea tombolei se vor putea trimite la următoarea adresa: Auto Schunn SRL, str. Calea Radnei, nr. 247, Arad, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data publicării câștigătorului/câștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. Dupa aceasta dată, organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

9.3. Organizatorul este îndreptatit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombole.

9.4. In cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secțiunea 10: Politica privind protecția datelor cu caracter personal

S. AUTO SCHUNN S.R.L, cu sediul social în Arad, Calea Radnei nr.247, Cod Unic de Înregistrare 6336590, atribut fiscal RO, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1338/1994, reprezentată legal prin Jurgen Schunn- Proprietar Auto Schunn, declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – „GDPR”; Legea nr. 190/2018).

1.    Tipurile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate de la dumneavoastră sunt: (i) numele și prenumele; (ii) data nașterii; (iii) Compania; (iv) Țara; (v) Oraș; (vi) adresa de e-mail; (vii) calitatea de client MBRO (viii) numărul de telefon (ix) copia Cărții de Identitate; (x) copia permisului de conducere; (xi) restricții alimentare; (xii) fotografiile și/sau înregistrările audio-video.
Prin prezenta vă informam că vom realiza fotografii și înregistrări video pe tot parcursul evenimentului.

2.    Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate exclusiv în vederea participării dumneavoastră la evenimentul She`s Mercedes- Auto Schunn Arad, incluzând efectuarea sesiunilor de test-drive cu autovehiculele oferite de Organizator, cu excepția cazului în care vă veți exprima acordul pentru utilizarea acestora și în alte scopuri.
Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate strict în scopul organizării evenimentului She`s Mercedes Auto Schunn Arad, precum și a participării dumneavoastră la acest eveniment, astfel:

(i)              Numele, prenumele și data nașterii ne sunt necesare în scopul identificării dumneavoastră;
(ii)            Denumirea companiei este prelucrată în scopul identificării potențialilor clienți de flotă;
(iii)           Țara și Orașul sunt prelucrate în scopul identificării geografice a dumneavoastră în vederea unei potențiale colaborări cu dealeri locali;
(iv)           Adresa de e-mail și numărul de telefon sunt prelucrate pentru a vă putea contacta atât înainte de eveniment cât și pe perioada desfășurării acestuia în scopul de a vă informa despre activități, orar, eventuale schimbări în orar etc.;
(v)            Calitatea de client Auto Schunn SRL este prelucrată în scopul identificării potențialilor clienți;
(vi)           Copiile cărții de identitate și a permisului de conducere sunt prelucrate în scopul de a ne confirma că aveți capacitatea legala de a conduce autovehiculele puse la dispoziție în cadrul sesiunilor de test-drive;
(vii)          Restricțiile alimentare sunt prelucrate pentru a vă putea pune la dispoziție alimente care să nu vă pună în primejdie sănătatea (ex. cele care conțin anumiți alergeni)
(viii)        Fotografiile și/sau înregistrările audio-video sunt prelucrate de către Auto Schunn SRL și partenerii evenimentului, în scopul nostru legitim putând fi publicate sau difuzate în media (tradițională sau online) pentru îmbunătățirea modului de desfășurare a unor evenimente similare, realizarea de materiale publicitare, sau creșterea notorietății evenimentelor organizate de noi.

3.    Divulgarea datelor

Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai când este strict necesar și numai următoarelor categorii de împuterniciți și destinatari:

•     ecosistemul Mercedes-Benz (Daimler AG, Mercedes-Benz Romania S.R.L., Mercedes-Benz Leasing IFN S.A., Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L., Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L.) împreună cu succesorii legali ai acestora sau altor terțe părți (ex. parteneri ai evenimentului) implicate în proiect în scopul raportării post-eveniment;
•     asigurătorului autovehiculelor în cazul în care au loc incidente rutiere apărute pe durata evenimentului;
•     unei terțe părți, atunci când aceasta este prevăzută sau autorizată de lege sau de o dispoziție legislativă valabilă, o hotărâre judecătorească sau o reglementare sau dacă o astfel de divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri, pe teritoriul național sau într-o altă țară.

Vom transmite fotografiile și/sau înregistrările audio-video către ecosistemul Mercedes-Benz sau altor terțe părți (ex. parteneri ai evenimentului) și, totodată, le putem face publice în media (tradițională și/sau online) pentru îmbunătățirea modului de desfășurare a unor evenimente similare, realizarea de materiale publicitare, sau creșterea notorietății evenimentelor organizate de noi.
În toate cazurile, cu acești împuterniciți avem semnate acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin care ne-am asigurat că datele dumneavoastră sunt prelucrate în acord cu prezenta informare.

4.    Securitatea datelor și perioada de stocar

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am implementat măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze informațiile pe care le colectăm online, fără a putea garanta că, în situații excepționale, persoane neautorizate nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

5.    Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit: (i)  informare; (ii) acces la date; (iii) rectificarea și ștergerea datelor; (iv) restricționarea prelucrării; (v)formularea unei plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal („ANSPDCP”) și/sau în fața unei instanțe de judecată.

În vederea exercitării acestor drepturi sau pentru a adresa orice întrebare, comentariu sau solicitare privitoare la datele dvs., puteți transmite o solicitare,

 • Via e-mail, adresa : [email protected], Responsabilul cu Protectia Datelor este : Alina Pintilie.
 • Telefonic la numarul : 0745061586, Responsabilul cu Protectia Datelor este : Alina Pintilie.
 • Cale postală / curier la adresa: Calea Radnei, nr. 47, Arad, Arad, CP 310316,

Notificare privind declarația de consimțământ pentru marketing direct
Dorim să vă oferim informații personalizate şi consiliere aferentă intereselor dumneavoastră specifice (de ex., evenimente, oferte speciale, servicii pe parcursul vizitei unui distribuitor). Prin urmare, vă rugăm să vă acordați consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri. Vom păstra în mod corespunzător și cu sârguință confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Consimțământul Individual: Da, doresc să primesc informații personalizate și consiliere cu privire la produsele şi serviciile societății AUTO SCHUNN S.R.L, persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în ARAD, str. Calea Radnei, nr 247, Judetul ARAD, înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ARAD, sub nr. J02/1338/1994, Cod Fiscal nr. RO 6336590şi ale ecosistemului Mercedes-Benz, după cum urmează: prin telefon (apeluri directe) și/sau prin poștă electronică (de ex., e-mail, mesaje SMS şi mesagerie instantanee)

Consimțământul în fața Auto Schunn și ecosistemul Mercedes-Benz:
Da, doresc să primesc informații personalizate şi consiliere prin mijloacele selectate mai sus, cu privire la produsele şi serviciile Auto Schunn SRL și ale Societăților Mercedes-Benz Ecosystem din cadrul grupului de Societăți Mercedes-Benz Ecosystem.
Pe cale de consecință, îmi acord consimțământul pentru prelucrarea şi transmiterea Datelor mele cu Caracter Personal de către şi între societățile Auto Schunn SRL, Mercedes-Benz Ecosystem, fiecare dintre acestea fiind un operator de date separat, pentru scopurile menționate mai sus
I.Societatea Auto Schunn SRL;
II. Societățile Mercedes-Benz Ecosystem:
II.1.     Daimler AG, care include Distribuitorul Autorizat al Daimler AG şi Partenerul Autorizat de Service, care este cel mai apropiat din punct de vedere geografic de adresa pe care o ofer, precum şi Distribuitorii Autorizați ai Daimler AG şi Partenerii Autorizați de Service pe care i-am contactat sau pe care i-am selectat drept Distribuitor Preferat sau Furnizor de Service Preferat,
II. 2.      Mercedes-Benz Romania SRL
II. 3.      Mercedes-Benz Leasing IFN SA
II.4.      Mercedes-Benz Service Leasing SRL
II.5.      Mercedes-Benz Insurance Broker SRL
precum și succesorii legali ai acestora.

Consimțământul în fața partenerilor, personae terțe.
Da, doresc să primesc informații personalizate şi consiliere prin mijloacele selectate mai sus, cu privire la produsele şi serviciile partenerilor.

Caracterul Voluntar şi Dreptul de Retragere: Declararea consimțământului(lor) dumneavoastră este voluntară. Vă puteți retrage consimțământul(le) sau obiecta împotriva prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pentru marketing direct, în orice moment. În măsura în care nu vă acordați consimțământul sau vă retrageți consimțământul, noi și/sau Societățile Mercedes-Benz Ecosystem nu vă vom/vor putea contacta/să vă contacteze pentru a vă oferi informații şi consiliere în legătură cu produsele şi serviciile noastre.

Construirea Profilului: Pentru a vă putea furniza informațiile de mai sus şi consilierea personalizată conform intereselor dumneavoastră în scris, personal sau prin canalul de contact selectat de dumneavoastră, proceduri analitice, inclusiv crearea unui profil, pot fi utilizate.

Corespondență Poștală: Indiferent de cele de mai sus, noi si/sau Societățile Mercedes-Benz Ecosystem vor utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a va oferi informații şi consiliere cu privire la produsele şi serviciile noastre, prin intermediul corespondenței poștale.

Nu are efect asupra altor Consimțăminte: Consimțământul acordat, în temeiul prezentului formular, în raport cu   Auto Schunn SRL și Mercedes-Benz Ecosystem nu afectează niciun alt Consimțământ Individual pe care l-ați acordat în trecut sau pe care îl veți acorda în viitor, care rămâne valabil până când este retras.
În cazul în care doriți să vă retrageți acest alt Consimțământ Individual sau doriți să obiectați împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct de către o entitate individuală, vă rugăm să contactați direct respectiva entitate.

Informații suplimentare
Temei juridic general: Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pentru scopurile specificate mai sus, se bazează pe consimțământul(le) dumneavoastră în conformitate cu Art. 6 (1) (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE („GDPR”).
În situatia excepțională, când/dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor / pot fi prelucrate, în baza unor alte temeiuri juridice (speciale), veți fi informat în acest sens.
Termenul limită (maxim) pentru prelucrarea datelor mai sus menționate este de cinci ani de la data ultimei interacțiuni cu operatorul de date relevant.
Alți Destinatari: Prezentul document va fi transferat/poate fi transferat către ecosistemul Merceds-Benz, împreună cu datele dumneavoastră de contact, necesare pentru corelare.
Societățile prezentate în acest document pot consulta prezentul document pentru a se asigura că sunteți contactați numai în funcție de preferințele dumneavoastră.
În plus, fiecare operator poate desemna persoane împuternicite de către operator, terțe părți, cum ar fi furnizori de servicii IT sau agenții de marketing.
Responsabilul cu Protecția Datelor și Contacte pentru Protecția Datelor: Veți putea contacta Responsabilul cu Protecția Datelor („DPO”) – d-na Alina Pintilie, via e-mail, la adresa: [email protected] sau telefonic la numărul : 0745061586.

Secțiunea 11: Date de contact
Auto Schunn SRL
Calea Radnei, nr. 247, Arad
Tel: 0742 036 913
E-mail: [email protected]

Vezi modelele alese